Thursday, May 29, 2014

Tasbih..- zikir

Terpandang tasbih..ingatan terus utk berzikir...
Sentiasa pegang tasbih jika diri x upaya berzikir dalam hati..

** muhasabah diri***

Wednesday, May 28, 2014

Tiada ape..tiada kuasa..

Assalammualaikum wbrt.,

Janganlah kau berbangga wahai diri..
Bila tiap saat kau diuji..tanpa kau sadari..

Dialah Yg Berkuasa menentukan apa saja,.
Kau kerdil insan..cerminlah dirimu..
*** bila pagar baru di rumahku runtuh...

:'(  :'( :'(

Wednesday, May 21, 2014

Adab-adab berbicara

Bismillahirrahmanirrohiim

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh

Saban masa kita seringkali berbicara, hidup tanpa berbicara maka jiwa akan terasa sepi jadinya..Namun begitu agama islam telah menetapkan garis panduan serta adab ketika berbicara.
Selamat membaca text dibawah ini, moga ada kebaikan bersama yg dapat kita manfaatkan . Insha Allah

Adab Berbicara

1. Fikirlah dahulu sebelum berbicara. Bicaralah selalu di dalam hal kebaikan.
Allah Subhanahu Wa Ta'ala berfirman yang ertinya,
"Tidak ada kebaikan pada kebanyakan bisik-bisikan mereka, kecuali bisik-bisikan dari orang yang menyuruh (manusia) memberi sedekah atau berbuat makruf, atau mengadakan perdamaian di antara manusia.،" (An-Nisa: 114)

2. Bicaralah dengan suara yang dapat didengar, tidak terlalu keras dan tidak pula terlalu rendah, ungkapan-nya jelas, dapat difahami oleh semua orang dan tidak dibuat-buat atau dipaksa-paksakan.

3. Jangan membicarakan sesuatu yang tidak berguna. Rasulullah shollallahu 'alaihi wa sallam menyatakan ، "Termasuk baiknya Islam seseorang adalah ia meninggalkan sesuatu yang tidak berguna baginya.،" (HR. Ahmad dan Ibnu Majah). Maka bicaralah hanya secukupnya.

4. Janganlah kamu membicarakan semua apa yang kamu dengar.

5. Rasulullah shollallahu 'alaihi wa sallam bersabda, "Cukuplah menja-di suatu dosa bagi seseorang apabila ia membicarakan semua apa yang telah ia dengar." (HR. Muslim).

6. Hindari perdebatan dan saling membantah, sekalipun berada di pihak yang benar dan menjauhi perkataan dusta sekalipun bercanda.

7. Rasulullah shollallahu 'alaihi wa sallam bersabda, "Aku menjadi penjamin sebuah istana di taman Syurga bagi siapa saja yang menghindari perdebatan sekalipun ia benar; dan penjamin istana di tengah-tengah Syurga bagi siapa saja yang meninggalkan dusta sekalipun bercanda." (HR. Abu Daud dan dinilai hasan oleh Al-Albani).

8. Tenanglah dalam berbicara dan tidak tergesa-gesa. Bonda Aisyah ada menuturkan, ،"Sesungguhnya apabila Nabi shollallahu alaihi wa sallam membicarakan suatu pembicaraan, sekiranya ada orang yang menghitungnya, nescaya ia dapat menghitungnya." (Muttafaq'alaih).

9. Hindari perkataan keji. (Jorok) 
Rasulullah shollallahu 'alaihi wa sallam bersabda, "Bukankah seorang mukmin (jika ia) pencela, pengutuk atau yang keji pembicaraan-nya." (HR. Al-Bukhari di dalam Al-Adab Al-Mufrad, dan dishahihkan oleh Al-Albani).

10. Hindari sikap memaksakan diri dan banyak berbual kosong di dalam percakapannya. 
Hadits Jabir radhiallahu anhu menyebutkan, “Sesungguhnya manusia yang paling aku benci dan yang paling jauh dariku di hari Kiamat kelak adalah orang yang banyak bercakap, orang yang berpura-pura fasih dan orang-orang yang mutafaihiqun. “Para shahabat bertanya, “Wahai Rasulllah, apa erti mutafaihiqun?” Nabi menjawab, “Orang-orang yang sombong.” (HR. At-Turmudzi, dinilai hasan oleh Al-Albani).

11. Hindari ghibah (menggunjing) dan mengadu domba. Allah Subhanahu Wa Ta،¦ala berfirman,

12. Dan janganlah sebahagian kamu menggunjing sebahagian yang lain.،¨ (Al-Hujurat: 12).

13. Dengarkan pembicaraan orang lain dengan baik dan tidak memotongnya, juga tidak menampakkan bahawa kita mengetahui apa yang dibicarakannya, tidak menganggap rendah pendapatnya atau mendustakannya.

14. Jangan memonopoli pembicaraan, tetapi berikanlah kesempatan kepada orang lain untuk berbicara.

15. Hindari perkataan kasar, dan ucapan yang menyakitkan perasaan serta tidak mencari-cari kesalahan dari kekeliruan pembicaraan orang lain, kerana hal tersebut dapat mengundang kebencian, permusuhan dan pertentangan. Seperti: Mengafirkan, menuduh fasik, memvonis celaka dan sumpah palsu.

16 Hindari sikap mengejek, memperolok-olok dan memandang rendah orang yang berbicara.

Allah SWT berfirman yang ertinya,
"Wahai orang-orang yang beriman, janganlah suatu kaum mengolok-olokkan kaum yang lain (kerana) boleh jadi mereka (yang diolok-olokkan) lebih baik dari mereka (yang mengolok-olokkan), dan jangan pula wanita-wanita (mengolok-olokkan) wanita-wanita lain (kerana) boleh jadi wanita-wanita (yang diperolok-olokkan) lebih baik dari wanita (yang mengolok-olokkan)."(Al-Hujurat: 11).

17. Jangan terlalu keras bersuara,
Allah SWT berfirman yang artinya,
"Dan sederhanalah kamu dalam berjalan dan lunakkan-lah suaramu. Sesungguhnya seburuk-buruk suara ialah suara keledai." (QS. Lukman :19)

18. Jangan memanggil tuan yang mulia kepada orang fasik.

19. Jangan bersumpah selain dengan nama Allah.

20. Jangan mencaci dan menyalahkan masa, terutama kepada kaum muslimin.

Subhanallah Walhamdullilah Wala ila haillallah wallahu Akbar.

Dari ihsan fb Syed Abdul Rahim..

Friday, May 16, 2014

Qad kaffani

ىِّبَر ُملِع ىِناَفَكدَق

qod kafani i'lmu robbi

telah cukup bagiku ilmu tuhanku ىِراَيِتخاَو ىِلاَؤُس نِم

min su-aali wakhtiyaari

tentang permintaan dan usahaku ىِلاَهِتباَو ىِئَاعُدَف

fadu'aii wabtihaali

Maka doa serta permohonanku ىِراَقِتفاِب ىِلٌدِهاَش

syahidullil biftiqoori

Sebagai bukti kepada kefakiranku وُعدَا ِّرِّسلا اَذهِلَف

falihaadzaassirri ad'uu

Maka oleh karen rahasia itu aku berdoa ىِراَسَعَو ىِراَسَي ىِف

fi yasaari wa 'asaari

Pada saat senang dan susahku ىِرخَف َراَص ٌدبَعاَنَا

ana 'abduu shoro fakhri

Aku adalah hamba, menjadi kebanggaanku

ىِراَرِطضاَو ىِرقَف َنمِض

dhimna faqri wadhthiroori

Dalam kefakiran dan keperluanku ىِكيِلمَو ىهلِااَي

yaa ilaahi wa maliiki

Wahai tuhanku, wahai yang memilikiku

ىِلاَح َفيَك مَلعَت َتنَا

anta ta'lam kaifa haali

Engkau mengetahui akan keadaanku ىِبلَق َّلَح دَق اَمِبَو

wa bima qod halla qolbi

Dan apa yang berada dalam hatiku ىِلاَغِتشاَو ٍموُمُه نِم

Dari kesedihan dan kesibukanku ٍفطُلِب ىِنكَراَدَتَف

fatadaa rokni biluthfin

Maka tolonglah aku dengan kelembutan ىِلاَوَملا ىلوَماَي َكنِم

minka yaa maulal mawaali

dariMu wahai Tuhan orang2 yang memohon pertolongan ىِنثِغ َهجَولا َميِرَكاَي

yaa kariimal wajha ghitsni

Wahai yang maha mulia tolonglah aku ىرابطصا ىنفَي نَا َلبَق

qobla anyafnash thibaari

Sebelum lenyap kesabaranku اًثوَغ َثوَغلا َعيِرَساَي

yaa sarii'al ghoutsa ghoutsan

Wahai yang segera memberi pertolongan اًعيِرَس انكِردُي َكنِم

minka yudrikna sarii'an

Berilah kami perolonganmu dengan segera ىِتأَيَو َرسُعلا ُمَزهَي

yahzamul 'usro wa ya'tii

Yang menghilangkan kesulitan dan mendatangkan اًعيِمَجوُجرَا ىِذلاِب

billadzi arju jamii'an

Dengan segala yang aku harapkan اًبيِجُماَي اًبيِرَقاَي

ya qoriiban ya mujiiban

Wahai yang maha dekat dan maha memperkenankan اًعيِمَساَياًميِلَعاَي

yaa 'aliiman yaa samii'an

Wahai yang maha mengetahui dan maha mendengar ىِزجَعِب ُتقَّقَحَتدَق

qod tahaqqoqtu bi'ajzi

Aku mengaku akan kelemahanku ىِراَسِكلاَو ىِعوُضُخَو

wa khudhu'ii wal kisaari

Dan ketundukanku serta kesedihanku فقاوباَبلاِب لَزَا مَل

lam azal bilbaab waqf

Aku senantiasa menunggu di hadapan pintu rahmatMU ىِفوُقو ىِّبَر نمحراَف

farhamna robbi wuquufi

Wahai Tuhan kasihanilah aku فِكاَع ِلضَفلا ىِداَوِبَو

wabiwaadil fadhli 'aakif

Di lembah kurniaaMu aku bersimpuh ىِفوُكُع ىِّبَر مِدَاَف

faadim robbi 'ukuufi

Wahai Tuhanku tetapkanlah keberadaanku disana مِزَال ُّنَّظلا نسَحلَو

Bersangka baik(dengan Mu) adalah kewajiban ىِفيِلَحَو ىِّلِخ َوُهَف

fahuwa khilli wa haliifi

Ia (sangka baik) adalah teman dan sahabatku ىِسيِلَجَو ىِسيِنَاَو

wa aniisi wa jaliisi

Juga penyenang bagiku dan yang setia bersamaku ىِراَهَنَو ىِليَل َلوَط

thoula laili wanahaari

Sepanjang malam dan siangku بَراَي ِسفَّنلا ىِف ٌةَجاَح

haajatun finnafsi yaa rob

Wahai Tuhanku, dalam jiwa ini terdapat hajat ىِضاَقَريَخ اَياَهِضقاَف

Maka kabulkanlah wahai yang sebaik baik mengabulkan ىِبلَقَو ىِّرِس حرَاَو

Lapangkanlah sirr dan hatiku ِظاَوِّشلاَو اَهاَظَل نَم

Dari gejolah dan kegelisahan ٍروُبُحَو ٍروُرُس ىِف

Gantikanlah ia dengan kesenangan dan kebahagiaan ىِضاَر َتنُكاَماَذِاَو

Dana dalam keadaan yang Engkau ridhoi ىِلاَح ُطسَبلاَو اَنَهلاَف

Maka ketenangan dan ketentraman itulah keadaanku ىِراَثِدَو ىِراَعِشَو

Dan juga lambang dan pakaianku(sebagai hambaMu)

Monday, May 5, 2014

Ceritaku

Assalammualaikum wbrt.,
Masih terbayang wajah redup ibu tua itu bilamana kami bergerak ke depan utk menyalami ustazah di kuliah dhuha tadi..Ku kira umurnya dah lewat 70an..Dia tidak berpusu2 dan berebut2 spt yg lainnya ..kami tiba2 saling berpandangan..dia tersenyum..redup wajahnya mendamaikan jiwa..terlihat telekung masih dipakainya..terdetik hati berkata..lusuhnya telekung tu..(aku bersangka buruk)..
Tiba2 dia tersenyum dan menghulurkan tangan utk bersalaman..Aduh!..kenapalah bukan aku yg mulakan dulu menyalaminya.tapi ibu tua ini yg merendahkan dirinya...akhirnya selesai bersalaman dgn ustazah,..dia bergerak ke belakang..kami berpandangan sekali lagi..dia berbisik padaku..
'Nak derma utk masjid'..dlm 2 3hari ni nk pergi umrah..'nak bagi siapa ye ? Tanyanya padaku..acik masukkan saja dlm tabung masjid tu..tunjukku pd tabung masjid..
Dgn tangan terketar2 dia kulihat memasukkan note2 rm50 dlm tabung..
Sempat juga aku bersalaman dgnnya sebelum berpisah dan berbisik..'acik doakan saya ye'..dia tersenyum..ikhlas..

Indahnya berjumpa orang2 yang baik...

Thursday, May 1, 2014

Pedih..

Assalam.,

Sekali orang alim dan dekat dengan Allah berbicara.,
Tersungkurlah ego ku..
Terlihatlah dosaku..
Luluh seluruh jasadku
Bagai x mahu hidup lagi..
Kerana apa..?
Neraka sedang menantiku..
Allah..
Allah..
Allah..
Ampunilah aku...
Besarnya dosaku..